<

20ος αιώνας
Η ενδυμασία από το 1901 έως το 2000 μ.χ.
Τμήμα Σχεδιασμού Ενδυμάτων
391.009 PEA

391.009 PEA

20TH CENTURY FASHION

746.9209 FAS

746.9209 FAS

FASHION a history from the 18th to the 20th century volume II 20TH century

391.630904 CAS

391.630904 CAS

THE FACE OF THE CENTURY 100YEARS OF MAKEUP AND STYLE BY KATE DE CASTELBAJAC

741.652 VOG

741.652 VOG

Vogue Covers

391.00904 PEB

391.00904 PEB

FASHION SINCE 1900 VALERIE MENDES-AMY DE LA HAYE NEW EDITION

391.009 MCD

391.009 MCD

FASHION TODAY by Colin Mc Dowell

391.00941090 CUT

391.00941090 CUT

THE CUTTING EDGE 50 YEARS OF BRITISH FASHION 1947-1997

391.20973075 SNY

391.20973075 SNY

ANTIQUE & VINTAGE CLOTHING BY DIANE SNYDER-HAUG

391,009 ΒΟΥ

391,009 ΒΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΔΑΣ ΑΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ

391.009 ΙΣΤ

391.009 ΙΣΤ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

391.009 ΛΑΓ

391.009 ΛΑΓ

Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

391.009 LAU

391.009 LAU

COSTUME& FASHION BY JAMES LAVER

746.92 MAC

746.92 MAC

ART AND FASHION The impact of art on fashion and fashion on art