1910-1919'

<

Η ένδυση την δεκαετία του 1910-19'
Τμήμα Σχεδιασμού Ενδυμάτων
391.0097309041 ELI

391.0097309041 ELI

ELITE FASHIONS CATALOG,1904

391.0047309041 EVE

391.0047309041 EVE

EVERYDAY FASHIONS 1909-1920 As pictured in sears catalogs edited by Joanne Olian

391.009041 PAR

391.009041 PAR

GIMBEL'S ILLUSTRATED 1915 FASHION CATALOG GIMBEL BROTHERS

391.109041  MEN

391.109041 MEN

MEN'S FASHION ILLUSTRATIONS FORM THE TURN OF THE CENTURY

646.40709041 BOM

646.40709041 BOM

THE HOME PATTERN COMPANY 1914 FASHIONS CATALOG

746.920924 ERT

746.920924 ERT

ERTE'S FASHION DESIGNS